Et nyt samlingspunkt for alle i bygge- og anlægsbranchen, som ønsker viden og samarbejde om innovation, grøn omstilling og ny teknologi

Branchens nye erhvervsklynge er resultatet af en sammenlægning af en række eksisterende organisationer og netværk indenfor byggeri og anlæg i Danmark. Formålet er at skabe ét stærkt samlingssted for alle i bygge- og anlægsbranchen – både virksomheder, vidensinstitutioner og det offentlige – om fremtidens bæredygtige og digitale teknologier, smarte byer og lokalområder, innovation, forretningsudvikling, produktivitet, vækst og internationalisering.

Erhvervsklyngen dækker hele Danmark med hovedkontor i Albertslund, regionale kontorer i Odense og Aalborg, filialkontorer i Næstved og Midtjylland. Der bliver desuden et tæt samarbejde med BLOXHUB i København og med Gate 21’s kontor på Lolland og dermed kobling til Femern-projektet.

 

 

 

Uddannelses- og forskningsministeriet udpegede i oktober 2020 den nye erhvervsklynge som den officielle klynge for Byggeri og Anlæg i Danmark og besluttede at støtte den nye organisation med 6,25 million kroner årligt, lige som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har besluttet at støtte med et tilsvarende beløb.

Samtidig får WE BUILD DENMARK sit første økonomiske bidrag fra Realdania.

Desuden har en lang række kommuner besluttet at støtte den nye klynge økonomisk via regionale samarbejdsorganisationer, og flere andre aktører er i proces med at beslutte et økonomisk bidrag, så den nye klynge kan komme ekstra stærkt fra start.

Bliv en del WE BUILD DENMARK allerede i dag

Hvem henvender den nye erhvervsklynge sig til?

Det nye fællesskab henvender sig til alle aktører i bygge- og anlægsbranchen:

 • Rådgivere – arkitekter og ingeniører
 • Udførende – entreprenører, nedrivere, installatører og håndværkere
 • Materialeproducenter og -leverandører, forhandlere, byggemarkeder
 • Teknologiproducenter og -leverandører
 • Kommuner og andre offentlige og private bygherrer samt investorer
 • Viden- og uddannelsesinstitutioner

Hvad kan jeg få hjælp til?

Din virksomhed kan få hjælp indenfor følgende områder:

 • Innovation
 • Produktivitet
 • Eksport og internationale samarbejder
 • Grøn omstilling og cirkulær økonomi
 • Digitalisering og Smart City

Hvilke aktiviteter kan jeg deltage i?

Erhvervsklyngens aktiviteter vil hjælpe dig med at fastholde og udvide din virksomheds konkurrencedygtighed lokalt, nationalt og internationalt i en verden præget af et stort innovationsbehov, hastig teknologisk udvikling og krav om bæredygtighed og klimatilpasning i såvel materialer, produkter, byggeproces som drift af bygninger og anlæg.

Aktiviteterne vil fokusere på en række brændende platforme for bygge- og anlægsbranchen:

 • Øget produktivitet og nedbringelse af omkostninger i fremstillings- og byggeprocessen gennem nye samarbejdsformer, forretningsmodeller, processer og teknologier.
 • Bæredygtige løsninger på tværs af værdikæden, der kan nedbringe energiforbrug og klimaaftryk i såvel byggeproces som den efterfølgende drift – samt sikre et godt indeklima i sunde bygninger.
 • Cirkulære processer og øget genanvendelse af byggematerialer – herunder samspil med verdensmål samt nationale og internationale krav og vilkår.
 • Ny teknologi, herunder digitalisering og automatisering; eksempelvis brug af digitale bygningsmodeller, simuleringsværktøjer, IoT og kunstig intelligens, robotter, droner, materialedatabaser og præfabrikerede løsninger.
 • Smart City-teknologier, der integrerer intelligente og bæredygtige bygninger og infrastruktur i den smarte by og sikrer samspil med byer og lokalområders øvrige sektorer.
 • Højere grad af internationalisering gennem øget samarbejde mellem de store internationale virksomheder og de mange specialiserede og udførende virksomheder for at sikre fortsat stærk position i fremtidens markeder
 • Tættere samspil med brugere, bygningsejere samt offentlige og private bygherrer.

Bliv medlem – det er gratis første halvår af 2021

Den nye erhvervsklynge åbner dørene 1. januar 2021, men du kan allerede nu melde din organisation ind.

BLIV MEDLEM HER

For at give medlemmerne mulighed for at opleve, hvad den nye klynge kan tilbyde, er det gratis at være medlem helt frem til den 30. juni 2021. Vi kontakter alle medlemmer i juni måned og minder om, at ønsker I fortsat at være medlem af klyngen, vil der blive opkrævet kontingent. Det vil være muligt kvit og frit at melde sig ud igen, inden kontingentet opkræves.

Fra den 1. juli 2021 er det årlige kontingent følgende:

Kategori Kontingent kr./år
Virksomheder med 1-5 ansatte 2.000
Virksomheder med 6-25 ansatte 5.000
Virksomheder med 26-100 ansatte 8.000
Virksomheder med >100 ansatte 20.000
Vidensinstitutioner 20.000
Brancheorganisationer, klyngeorganisationer o.lign. 20.000
Offentlige organisationer* 20.000
Associeret samarbejdspartner 0

*For kommuner skelner vi mellem kollektive og individuelle medlemmer. Ring til os, hvis din kommune ønsker at være medlem.

Et medlemskab giver alle medarbejderne i din organisation adgang til erhvervsklyngens ydelser.

Dine medlemsfordele

WE BUILD DENMARK arbejder med udgangspunkt i din virksomheds behov og vi tilbyder en bred vifte af aktiviteter i hele Danmark. Som medlem får du:

Nye forretningsmuligheder, der ses på bundlinjen

 • Samarbejde med og synlighed over for potentielle offentlige og private kunder og bedre forståelse af deres behov.
 • Mulighed for at deltage i markante innovationsprojekter sammen med førende vidensmiljøer, nytænkende bygherrer og andre virksomheder i branchen, hvilket delvist vil være finansieret gennem ekstern funding.
 • Mulighed for at deltage i sparringsforløb og samarbejdsprojekter med bistand fra videnspartnere.
 • Adgang til de vigtigste internationale markeder via informationsmøder og studierejser i samarbejde med internationale samarbejdspartnere.
 • Mulighed for at demonstrere løsninger i Europas største Living Lab for Smart City-teknologier, der besøges af et stort antal internationale delegationer.
 • Adgang til et fagligt team af medarbejdere, som kan hjælpe med at spotte, opdyrke og styrke nye forretningsmuligheder og markeder.

Ny viden og styrkelse af dit faglige netværk

 • Adgang til en lang række faglige arrangementer som afholdes fysisk og online
 • Mulighed for at netværke med hundredvis af andre medlemsvirksomheder
 • Adgang til erhvervsklyngens temaspecifikke netværksgrupper om de vigtigste og mest aktuelle emner i branchen
 • Adgang til den nyeste forskning og samarbejde med danske og internationale universiteter og vidensinstitutioner
 • Kompetenceudviklingsforløb, der matcher din virksomheds strategiske behov

Hvem er vi?

Bestyrelsen for Danmarks nye erhvervsklynge for byggeri og anlæg, WE BUILD DENMARK, står klar til at skabe et nyt samlingspunkt for alle i bygge- og anlægsbranchen. Det er en række fremtrædende profiler, som kommer til at støbe fundamentet for den nye erhvervsklynge. Læs mere om vores nye bestyrelsesformand, de to næste formænd og se resten af medlemmerne i bestyrelsen nedenfor:

Martin Manthorpe
Formand
Martin Manthorpe, direktør for strategi, forretningsudvikling og Public Affairs i NCC Building Danmark er formand for WE BUILD DENMARK. Han er et kendt ansigt i klyngeverden, da han i en årrække har været næstformand for bestyrelsen i Gate 21. Med Skanska, COWI og en tid som founding partner i egen startup virksomhed på sit CV er det en erfaren erhvervsprofil og klyngekending, der står i spidsen for det bredeste samarbejde i bygge- og anlægsbranchen til dato.
Lene Espersen
Næstformand
Folketingspolitiker, politisk ordfører, partiformand, justitsminister, økonomi- og erhvervsminister og sidst men ikke mindst udenrigsminister. Klyngens ene næstformand Lene Espersen har en lang politisk karriere bag sig. En karriere, som nu kommer medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder til gode. Som direktør for brancheorganisationen varetager hun private rådgivende arkitektvirksomheders erhvervsmæssige interesser og arbejder for at påvirke rammevilkår gennem det politiske system.
Kurt Adamsen
Næstformand
Kurt Adamsen er direktør for Isolerings-Gruppen i Odense. I 2019 fejrede han sit 40-års jubilæum som selvstændig erhvervsdrivende. Kurt tilhører som mindre fagentreprenør en af de store målgrupper for klyngen. Gennem sit engagement i DI Dansk Byggeri og mangeårige formandskab i Håndværker- og Industriforeningen i Odense under SMV Danmark vil han bidrage til, at de mange små virksomheder i branchen forbliver repræsenteret i erhvervsklyngen.

 

Den øvrige bestyrelse (alfabetisk):

 • Anne Hedegaard, Leder, Frandsen & Søndergaard K/S
 • Hans Stavnsager, Borgmester, Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Bjarke Helmar Jensen, Ejer, Nyborg El ApS
 • Christian Helweg, Ejer, Råt&Godt
 • Lars Storr-Hansen, Direktør, DI
 • Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut
 • Natalie Mossin, Institutleder, Det Kongelige Akademi – Arkitektur
 • Neel Strøbæk, Direktør, Ramboll Group
 • Per Mikael Åkesson, Direktør i, VELUX
 • Steen Christensen, Borgmester, Albertslund Kommune
 • Thorkild Ærø, Prodekan, Aalborg Universitet
 • Ulla Vestergaard, Borgmester, Thisted Kommune

Sekretariatet for WE BUILD DENMARK åbnede den 1. januar 2021.

En stærk kreds står bag den nye erhvervsklynge

Erhvervsklyngen er resultatet af, at en række eksisterende initiativer fusionerer. Den nye erhvervsklynge er en non-profit forening ledet af en bestyrelse, som primært består af repræsentanter fra erhvervslivet.

De to nationale innovationsnetværk InnoBYG og Smart City Cluster Denmark, samt den regionale klynge BYG FYN i Odense fusioneres ind i den nye organisation, ligesom dele af Gate 21 i Østdanmark og Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark bliver del af den nye erhvervsklynge. BLOXHUB i København bliver en tæt strategisk samarbejdspartner.

Bag klyngen står også vidensinstitutionerne Alexandra Instituttet, Arkitektskolen Aarhus, Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, FORCE Technology, Kunstakademiets Arkitektskole, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Teknologisk Institut, University College Lillebælt, VIA University College, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet

Følgende branche- og erhvervsorganisationer står bag klyngen: BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, DI Byg, DI Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), SMV Danmark/Dansk Håndværk, TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og gå ikke glip af de mange tilbud, som erhvervsklyngen byder på.

Kontakt

Er du interesseret i at vide mere om WE BUILD DENMARK, eller har du andre spørgsmål, er du altid velkommen til at tage fat på en af os.

Christina Melvang
Administrerende direktør
Kontaktperson for Jylland og Fyn
2023 1634
cme@erhvervshusfyn.dk
Jacob Lundgaard
Kontaktperson for Sjælland og øerne
2179 1506
jacob.lundgaard@gate21.dk

 

Du er også altid velkommen til at kontakte en af organisationerne, som står bag den nye klynge:

BYG FYN: Forretningschef Christina Melvang (2023 1634, cme@erhvervshusfyn.dk)

Dansk Industri: Branchedirektør Elly Kjems Hove (3377 3575, ekh@di.dk) og underdirektør Michael H. Nielsen (7216 0175, mhn@di.dk)

Danske Arkitektvirksomheder: Administrerende direktør Lene Espersen (3283 0500, le@danskeark.dk)

Gate 21: Direktør Poul Erik Lauridsen (3153 2565, poul.erik.lauridsen@gate21.dk)

InnoBYG: Netværksleder Marianne Meyer Jakobsen (7220 1179, mamj@teknologisk.dk)

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark: Teamleder Pernille Møller (2520 0437, pernille.moeller@aalborg.dk)

Smart City Cluster Denmark: Netværksleder Jacob Lundgaard (2179 1506, jacob.lundgaard@gate21.dk)

Bliv medlem

Få gratis adgang til alle fordelene helt frem til 30. juni 2021. Det vil være muligt kvit og frit at melde sig ud igen, inden der opkræves kontingent fra den 1. juli 2021.

 

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

 

* Påkrævede felter

 


 


 


 


Tilmeld dig WE BUILD DENMARKSs nyhedsbreve og e-mails med relevante informationer om aktiviteter, tilbud om arrangementer mm. Vi behandler i den forbindelse personoplysninger (navn, organisation og e-mail). Formålet med behandlingen er at kunne sende e-mails og indsamle statistik.

Ønsker du ikke længere at modtage mails fra WE BUILD DENMARK kan du klikke på afmeld-linket i bunden af et hvert nyhedsbrev, du måtte modtage fra os.